Kanadyjski wywiad ostrzega w specjalnym raporcie: Putin przygotowuje Rosję do wojny. Dozbraja armię na wysoką skalę.

Rosja modernizuje armię, modernizuje uzbrojenie i szykuje się do wojny – ostrzega kanadyjski wywiad.

Rosyjskie wojsko prowadzi mobilizację. Armia jest dozbrajana na szeroką skalę, a sprzęt modernizowany. Takie działania prowadzi się podczas przygotowania do wojny – wynika z ponad stu-stronicowego raportu kanadyjskiej agencji wywiadu.

Autorzy są zdania, że Putin chce poszerzać wpływy za granicą i kontynuować agresywną politykę. Spodziewają się rozpoczęcia oficjalnych działań wojennych, w przeciwieństwie do unikania odpowiedzialności, jak miało to miejsce na Ukrainie.

Raport przygotowano w związku z wysłaniem kanadyjskich żołnierzy do Europy Środkowo-Wschodniej. Dołączą oni do tzw. wschodniej flanki NATO, przygotowywanej jako ewentualny opór wobec Rosji.

Cytowani przez „Bild” niemieccy eksperci zwracają jednak uwagę, że mobilizacja Rosji może wynikać z podgrzewania atmosfery na zachodzie. Warto zwrócić uwagę, że spektakularne manewry wojskowe Anakonda 16, które rozpoczęły się w Polsce są symulacją walki z rosyjskim agresorem. Jednocześnie w Petersburgu przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean Claude Juncker, zachęcał do odbudowywania współpracy na linii Europa-Rosja.

jagiellonia.org / natemat.pl