Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do spisywania wspomnień dziadków i pradziadków. Relacji, które są cenne i uchwytne w bardzo krótkim czasie.

Celem konkursu jest również dotarcie do rodzinnych archiwów, wierszy, piosenek, tradycji i powiedzeń, by można było je utrwalić i przekazać następnym pokoleniom.

Udostępniamy zeszyt „Zapomniane Odzyskane”, w który pomoże zebrać wspomnienia od naszych seniorów. Wszystkie potrzebne informacje o zeszycie i całym konkursie znajdziecie na stronie WiD.org.pl>>>

Konkurs „Niepodległość i Pamięć” jest adresowany do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, uczniów 30 placówek oświatowych z takich krajów jak Ukraina, Litwa i Łotwa.

Najciekawiej zapisane rozmowy i przygotowane zeszyty „Zapomniane Odzyskane” zostaną opublikowane w formie książki, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Tylko do 25 października jest czas na opracowanie zeszytów!

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu „Niepodległość i Pamięć” nastąpi w dniach 25-27 października. 3 najlepsze prace z każdej placówki zakwalifikują się do II etapu.

Regulamin Konkursu Zapomniane Odzyskane Fundacja WID_2021

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zapomniane – instrukcja Odzyskane Fundacja WID

Zgoda RODO z klauzulą informacyjną Zapomniane Odzyskane

Konkurs “Niepodległość i Pamięć” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Jeśli chcesz otrzymać zeszyt Zapomniane Odzyskane skontaktuj się z Fundacją WiD: fundacja@wid.org.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU „ NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ” 2021

Do 1 października 2021 – przekazanie zeszytów „ Zapomniane odzyskane” do szkół sobotnich i organizacji polonijnych w ilości 20 szt/ szkoła.

Od 1 do 25 października 2021 – opracowanie zeszytów przez uczestników konkursu „ Niepodległość i Pamięć” ( uczniów szkół polonijnych, organizacji polskich na Ukrainie, Litwie i Łotwie).

25-27 października 2021– rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległość i Pamięć” na szczeblu lokalnym ( wyłonienie 3 najlepszych prac w ramach placówki szkolnej). Prace zwycięskie przekazywane do II etapu Konkursu „ Niepodległość i Pamięć” realizowanego w Warszawie przez Fundację Wolność i Demokracja.

Do 30 października 2021 – nadesłanie informacji o wynikach konkursu „Niepodległość i Pamięć” zorganizowanego na szczeblu lokalnym ( szkolnym) oraz skanów 3 zwycięskich prac ( 3 wypełnione zeszyty „ Zapomniane odzyskane” wraz z załącznikami ( skany zdjęć , dokumentów ) do Fundacji WID na adres mailowy: maria.kaczor@wid.org.pl

Do 20 listopada 2021 – wyłonienie przez Komisję Konkursowa zwycięzców Konkursu „Niepodległość i Pamięć”, ogłoszenie wyników Konkursu podczas uroczystej Gali on-line.

Do 30 grudnia 2021 – Przekazanie nagród rzeczowych dla autorów prac wyróżnionych.

Opracowanie materiałów na podstawie prac wyróżnionych w ramach Konkursu wydanie ich w formie publikacji “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”. Przekazanie publikacji uczestnikom Konkursu.

Konkurs “Niepodległość i Pamięć” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja