Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 9 lipca 2020 roku zmarł nagle nasz wielki przyjaciel i współpracownik w polskiej sprawie ś.p. Mirosław Rowicki założyciel i redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”, największego i najważniejszego polskiego czasopisma na Ukrainie.

Mirek był głęboko zaangażowany w kwestię prowadzenia dialogu polsko-ukraińskiego, zbliżenia między Polakami i Ukraińcami. Inicjował wiele wydarzeń kulturalnych, politycznych i naukowych, stworzył wiele instytucji polskich i polsko-ukraińskich.

W jego bogatym dorobku jest, by wymienić najważniejsze osiągnięcia, koncern medialny w postaci dwutygodnika, radia, telewizji i portalu internetowego, wydawnictwo książkowe, studio filmowe czy polsko-ukraiński klub dyskusyjny Klub Galicyjski.

Przy tym wszystkim był niezwykle powściągliwym i skromnym człowiekiem.

Mirku, zostawiłeś po sobie wielkie dzieło. Czując się jego spadkobiercami, obiecujemy je kontynuować.

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim i Redakcji „Kuriera Galicyjskiego”

Zarząd i Zespół
Fundacji Wolność i Demokracja