Wejście Ukrainy do NATO popiera nieco ponad 51% Ukraińców. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Gorszenina. Jego wyniki zaprezentował wiceprezydent tego ośrodka socjologicznego Wiktor Sokołow, podczas panelu „Czy wdrożenie standardów NATO w siłach zbrojnych Ukrainy zwiększy zdolność obronną Ukrainy?”.

Według niego, na pytanie „Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do NATO, jak byś głosował?”, 51,2% respondentów stwierdziło, że zagłosowałoby za przystąpieniem do NATO, 30,1% – przeciw, 13,5% trudno było odpowiedzieć, a 5,2% nie zagłosowałoby.

Za wstąpieniem Ukrainy do NATO opowiadają się przede wszystkim mieszkańcy zachodnich regionów Ukrainy – 72,1%, z kolei najbardziej przeciwni są mieszkańcy wschodnich regionów – 51,6%. Za akcesem Ukrainy do struktur Paktu Północnoatlantyckiego opowiadają się przede wszystkim Ukraińcy w wieku od 18 do 29 lat, przeciwne jest natomiast starsze pokolenie, osoby powyżej 60 lat.

Według Sokołowa, z badań przeprowadzonych w latach 2008-2019 wynika, że ​​Ukraińcy najbardziej preferowali przystąpienie do NATO pod koniec 2014 r. – na początku 2015 r. Wtedy około 54% obywateli zagłosowałoby za przystąpieniem do Paktu Północnoatlantyckiego.

Badanie przeprowadził Instytut Gorszenina we współpracy z przedstawicielstwem Fundacji Friedricha Eberta na Ukrainie i Białorusi między 22 listopada a 10 grudnia br., wśród 2 tys. respondentów w wieku powyżej 18 lat we wszystkich regionach Ukrainy (z wyjątkiem okupowanych terytoriów Doniecka i Ługańska, Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola) metodą wywiadu osobistego. Błąd reprezentatywności badania nie przekracza 2,2%.

Źrodło: UNIAN, Kresy24.pl