PLANOWANA INFRASTRUKTURA MIĘDZYMORZA. PROJEKTY SZLAKÓW TRANSPORTOWYCH PÓŁNOC-POŁUDNIE

Nowe projekty Trójmorza w układzie północ-południe będą sprzyjać nawiązywaniu współpracy ekonomicznej między izolowanymi dotychczas systemami. Zintegrowanie tego regionu pozwoli na stworzenie obszaru o znaczącym potencjale, który będzie pełnić rolę niezależnego od Europy Zachodniej centrum gospodarczego. Pozwoli również na pełne wykorzystanie najkrótszego i najbardziej efektywnego połączenia basenów Morza Śródziemnego, Czarnego oraz Bałtyckiego. Wzmocnienie poziomu rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa w różnych współczesnych jego wymiarach, będzie sprzyjać politycznej randze obszaru, a przez to szerszej realizacji jego interesów w skali regionalnej i globalnej.

VIA CARPATIA (S19)

Najważniejszy planowany drogowy korytarz północ-południe. Jego celem jest trwałe połączenie systemów transportowych Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, co ma sprzyjać intensyfikacji współpracy gospodarczej wzdłuż wschodniej granicy UE.

Stan projektu: w budowie
Termin zakończenia: 2023 rok

BALTIC PIPE

Połączenie Polski oraz Danii z norweskimi złożami gazu ziemnego na szelfie Morza Północnego. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację źródeł dostaw.

Stan projektu: planowany
Termin zakończenia: 2022 rok

RAIL BALTICA

Fragment transeuropejskiego korytarza, który biegnie przez Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin do Helsinek. Jedyne połączenie kolejowe państw bałtyckich z Polską oraz pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

Stan projektu: polski odcinek w budowie; nadbałtycki na różnych etapach zaawansowania
Termin zakończenia: 2025 rok (orientacyjny)

KANAŁ ODRA-DUNAJ-ŁABA

Projekt zakładający poprawę żeglowności rzek oraz połączenie szlakiem wodnym Odry, Łaby oraz Dunaju. Wpisuje się w unijny plan przeniesienia środka ciężkości dostaw towarowych ze szlaków drogowych na kolejowe oraz  wodne.

Stan projektu: planowany
Termin zakończenia: 2030 rok

KORYTARZ PÓŁNOC-POŁUDNIE

System infrastruktury gazowej, którego podstawowym celem jest połączenie sieci polskiej z czeską oraz słowacką. Jedna z odnóg korytarza ma mieć połączenie z Węgrami, druga zaś z terminalem LNG na wyspie Krk w Chorwacji.

Stan projektu: Interkonektor Polska-Słowacja – w budowie; Interkonektor Polska-Czechy – projektowany; Interkonektor Polska-Ukraina w budowie po stronie
polskiej
Termin zakończenia: lata 2020-2022

DROGA S3 (E65)

Biegnie wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząc Świnoujście z granicą polsko-czeską. Stanowi fragment europejskiego korytarza transportowego E65, biegnącego ze Szwecji, przez Polskę i Bałkany do Grecji.

Stan projektu: w budowie
Termin zakończenia: 2023 rok

AUTOSTRADA A1 (E75)

Szlak transportowy północ-południe, biegnący przez centralną część Polski – z Gdańska do granicy z Czechami. Jest częścią europejskiego korytarza transportowego E75, biegnącego z dalekiej północy Norwegii, przez Polskę do Grecji.

Stan projektu: w budowie
Termin zakończenia: 2022 rok

INTERKONEKTOR GAZOWY PL -LT

Połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Litwy, a tym samym włączenie państw bałtyckich do systemu UE.

Stan projektu: projektowany
Termin zakończenia: 2021 rok

VIA BALTICA

Międzynarodowy szlak drogowy wiodący z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Będzie pełnić rolę najważniejszego połączenia drogowego między krajami bałtyckimi a siecią Europy Zachodniej i Południowej.

Stan projektu: w budowie
Termin zakończenia: 2021 rok

LITPOL LINK

Interkonektor LitPol Link łączy systemy elektroergetyczne Litwy i Polski, co w przyszłości ma prowadzić do synchronizacji systemów wszystkich państw bałtyckich z europejskim. Regularną pracę rozpoczął w lutym 2016 roku. Trwają rozmowy na temat budowy drugiego połączenia LitPol Link2.

Stan projektu: I etap zrealizowany; II etap planowany
Termin zakończenia: 2025 rok (mało prawdopodobny)

DROGA WODNA E40

Szlak wodny E40 ma łączyć Gdańsk z Odessą na Ukrainie i przebiegać również przez Białoruś.

Stan projektu: nieokreślony
Termin zakończenia: 2030 rok (mało prawdopodobny)

MOST ENER GETYCZNY UA -UE

Projekt wykorzystujący nie eksploatowaną obecnie sieć wysokiego napięcia (750 kV), prowadzącą z Rzeszowa do elektrowni atomowej w Chmielnickim na Ukrainie. Jej ponowne uruchomienie w ramach mostu energetycznego jest uznawane za pilotaż przed pełną synchronizacją Ukrainy z siecią europejską.

Stan projektu: nieokreślony
Termin zakończenia: brak

GO HIGHWAY

Szlak drogowy biegnący z Gdańska do Odessy, mający na celu połączenie dwóch portowych miast. Projekt ma być priorytetem dla Ukrainy. Po polskiej stronie przebiega wytyczonymi i budowanymi szlakami (A4 i A1 lub S17 i S7)

Stan projektu: planowany
Termin zakończenia: brak

ROPOCIĄG BRODY-PŁOCK

Fragment planowanego ropociągu Odessa-Brody-Gdańsk (w wersji obecnej do Płocka lub do łącznika w Adamowie). Pierwotnie element Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, którym miał być przesyłany surowiec z rejonu Morza Kaspijskiego.

Stan projektu: nieokreślony
Termin zakończenia: brak

Źrodło: Informacja Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej / Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej