Jak co roku, już po raz 12., w Jaremczy na Ukrainie spotykają się polscy i ukraińscy naukowcy, dziennikarze, twórcy kultury, politolodzy, politycy, pisarze i działacze społeczni – osoby zaangażowane w budowę polsko-ukraińskich stosunków, osoby badające ich historię, starające się zdiagnozować ich stan obecny, prognozujące ich przyszłość. Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczy organizowane są przez ukraiński Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku (d. Stanisławów) i przez Gazetę „Kurier Galicyjski”, przy współfinansowaniu przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Spotkania otworzyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Polski, Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, Redaktor Naczelny Kuriera Galicyjskiego i Prezes Fundacji Wolność i Demokracja. Przez cztery dni, od 19 do 22 września 2019 roku będą odbywały się wystąpienia, prezentacje, dyskusje i rozmowy. Uczestnicy spotkań – ponad sto osób – będą pracowali w czterech blokach programowych. Blok pierwszy, to: „Pole elektoralnych zmian na Ukrainie i w Polsce w kontekście polityki wewnętrznej i wyzwań w sferze bezpieczeństwa obu państw. Walka o tożsamość. Między tradycją a wyzwaniami przyszłości”. Drugi: „Polska i Ukraina w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej”. Blok trzeci: „Ukraina i Polska na drodze do realnego ekonomicznego partnerstwa. Bariery. Współpraca transgraniczna PL – UA. Rola samorządów w wymiarze stosunków międzypaństwowych. Problem granicy”. Blok czwarty: „Rola mediów i współpracy kulturalnej. Zagrożenia”. Odbędzie się też panel specjalny poświęcony problemom odbudowy Obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze, a także dyskusja co dalej z Polsko-Ukraińskim Forum Partnerstwa. W planowanych „Blokach” dyskusyjnych mieszczą się praktycznie wszystkie obszary polsko-ukraińskiej współpracy, polsko-ukraińskich problemów i polsko-ukraińskich nadziei.

Wyjątkowość Spotkań w Jaremczy polega między innymi na tym, że w jednym czasie i w jednym miejscu gromadzą ludzi zainteresowanych budową, rozwojem i poprawą polsko-ukraińskich stosunków – na wielu płaszczyznach: historycznej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej, humanitarnej. Spotkania są dla nich unikalną okazją, aby przedyskutować czy też skonfrontować najróżniejsze polsko-ukraińskie oceny, idee i plany. Spotkania gromadzą nie tylko przedstawicieli dwóch państw – Polski i Ukrainy, ale także zwolenników różnych opcji politycznych, wyznawców różnych wizji historii i proroków różnych przyszłości.

Źrodło: Kresy24.pl