23 lipca 2021 roku w Radzie Miejskiej Równego odbyło się spotkanie robocze szefa harcerskiego hufca „Wołyń” ze Zdołbunowa Aleksandra Radicy oraz duchownego opiekuna Płastuńskiego Ośrodka nr 33 im. Samczuka w Równem, znanego historyka o. Witalija Porowczuka, z Prezydentem Równego, panem Ołeksandrem Tretiakiem.

Sergij Porowczuk

Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem

Na początku spotkania szef harcerskiego hufca „Wołyń” ze Zdołbunowa Aleksander Radica wręczył Ołeksandrowi Tretiakowi ciekawe polskie książki historyczne, które bardzo spodobały się Prezydentowi Miasta. Celem spotkania było zorganizowanie i przeprowadzenie w październiku miniturnieju piłki nożnej, poświęconego 138. rocznicy urodzin generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki.

Podczas spotkania uzgodniono kwestie organizacyjne związane z tym miniturniejem, w tym przeprowadzenie wykładu w ukraińskim gimnazjum w Równem dla uczniów i nauczycieli poświęconego postaci generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki oraz 101 rocznicy sojuszu Symona Petlury i Józefa Piłsudskiego. Na wydarzenie zostanie zaproszonych wiele znanych osób. W spotkaniu wzięła udział pani Ołena Petriw – szef Wydziału Międzynarodowego.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Będzie to pierwszy na Ukrainie miniturniej piłkarski poświęcony 138. rocznicy urodzin generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki. Generał uznawany jest przez publicystów i historyków za symbol polsko-ukraińskiego braterstwa broni we wspólnej walce sąsiedzkich krajów z rosyjsko-bolszewicką inwazją.

Sergij Porowczuk
Prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum im gen. Marka Bezruczki w Równem