Studium Europy Wschodniej UW oraz Biuro Badań Historycznych IPN zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Symon Petlura (1879-1926) – przywódca niepodległej Ukrainy. W 140 rocznicę urodzin”. Termin i miejsce: 21 maja 2019 r. (Przystanek Historia IPN, Warszawa).

PROGRAM

9.30–9.50 Otwarcie konferencji

9.50–10.50 Sesja I: Symon Petlura jako przywódca

dr hab. Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Petlura jako dowódca i wódz naczelny armii ukraińskiej
dr hab. Jan Pisuliński prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Petlura jako szef Dyrektoriatu URL
dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński)
Petlura jako przywódca emigracji ukraińskiej
10.50–11.10 Dyskusja

11.10–11.30 Przerwa na kawę

11.30–12.30 Sesja II: Symon Petlura a Żydzi – fakty i mity

Dr Andrij Rukkas (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
Petlura a pogromy żydowskie – mit i rzeczywistość
Dr Stanisław Stępień (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu)
Zabójstwo Symona Petlury i proces zamachowca
Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Wizerunek Petlury w prasie francuskiej po zabójstwie w 1926 r.
12.30–12.50 Dyskusja

12.50–14.00 Przerwa

14.00–15.00 Sesja III: Petlura w oczach i pamięci Ukraińców

Prof. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
Społeczeństwo Ukrainy Naddnieprzańskiej wobec Petlury
Dr Ołeh Pawłyszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Postać Symona Petlury w myśli społeczno-politycznej Ukraińców galicyjskich
Dr Ihor Sribniak (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki)
Pamięć o Petlurze na współczesnej Ukrainie
15.00–15.20 Dyskusja

15.20–15.40 Przerwa na kawę

15.40–16.40 Sesja IV: Petlura w oczach i pamięci sąsiadów

Prof. Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej UW, Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”)
Sowiecka antypetlurowska i antypolska propaganda w latach 20. (na przykładzie filmu „Piłsudski kupił Petlurę”)
Dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Petlura w ocenach i pamięci Polaków
Dr Paweł Libera (Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN)
Legenda Petlury w ruchu prometejskim
16.40–17.00 Dyskusja

17.00 Zamknięcie konferencji

17.00–17.20 Przerwa na kawę

17.20–18.30 Panel dyskusyjny Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa:

„Czy sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku może mieć znaczenie dla współczesnych wzajemnych stosunków?”

Panel prowadzony przez współprzewodniczących PUFP Jana Malickiego i Witalija Portnikowa.

Źrodło: Facebook, Kresy24.pl