Około 200 tys. muzułmanów wzięło udział w obchodach święta Kurban-Bajram w Moskwie.

W niektórych szkołach w pobliżu meczetów, by nie kolidowało to z obchodami, przesunięto rozpoczęcie roku szkolnego na późniejsze godziny. Ale i tak w śródmieściu Moskwy doszło do paraliżu komunikacyjnego.

Podobne obchody z udziałem dziesiątek tysięcy wiernych miały miejsce także w Sankt Petersburgu

Świętowali też oczywiście muzułmanie z innych regionów Rosji.

 – Kompletność ummy (wspólnoty islamskiej) zawsze była i także dziś służy jako solidny fundament dla udoskonalania międzyreligijnego i międzyetnicznego dialogu, rozwiązywania palących problemów rozwoju kraju. Raduje, gdy ten ogromny potencjał uosabia się w pożytecznych edukacyjnych i kulturowych projektach, jest wykorzystywany dla dzieła pokoju i zgody w ojczyźnie – taki słowami zwrócił się do muzułmanów rosyjskich prezydent Władimir Putin.

Spośród mieszkańców Moskwy, według oficjalnych statystyk, 2,3 proc. to muzułmanie. Ale są szacunki wskazujące na prawie 10 proc. Rozbieżności wynikają stąd, że wielu muzułmanów z Kaukazu czy Azji Środkowej to nieobjęci statystykami pracownicy czasowi pochodzący z Azji Środkowej lub Kaukazu. Wielu też nie chce albo nie może legalizować swojego pobytu żyjąc i pracując w szarej strefie. W całej Rosji liczbę muzułmanów szacuje się na 8 do 12 proc.

Jagiellonia.org / kresy24.pl