Realizacja budowy szlaku Via Carpatia da możliwości biznesowe dla tej części kraju, m.in. w dziedzinie turystyki – ocenił prezydent Andrzej Duda, który w piątek w ramach kampanijnego objazdu odwiedził Pisz (woj. warmińsko-mazurskie).

„Via Carpatia – to niezwykły szlak komunikacji drogowej, który ma połączyć państwa bałtyckie z południem Europy przez Polskę”

– powiedział Andrzej Duda, podkreślając, że realizacja budowy tego szlaku będzie „ożywiało tę część kraju” i „stwarzało możliwości biznesowe, także dla rozwoju turystyki i tego wszystkiego, co tak bardzo jest potrzebne i powoduje, że wzrasta dynamika rozwoju danej części kraju”. Prezydent zwracał też uwagę na potrzebę wzmacniania infrastruktury kolejowej na Warmii i Mazurach.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km.

Źródło: PAP, Niezalezna.pl

PRZECZYTAJ:

Prezes PiS: Stany Zjednoczone doceniają wagę Inicjatywy Trójmorza