Polacy z Żytomierza uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych — bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, wśród których znalazł się także słynny żytomierzanin płk Franciszek Niepokólczycki — zastępca gen. „Nila”, prezes organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), który po II wojnie światowej mężnie walczył o wolność w ramach polskiego podziemia antykomunistycznego.

„Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną,
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
[…] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy,
w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

Dnia 26 lutego w Bibliotece Naukowej im. O. Olżycza odbyła się uroczystość upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jak ważne są te obchody, pokazała młodzież Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej.

W Żytomierzu urodził się 27 października 1900 r., Franciszek Niepokólczycki — zastępca gen. „Nila”, pułkownik saperów Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i powojennego podziemia antykomunistycznego, prezes WiN, więzień polityczny w okresie stalinowskim, kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł w Warszawie 11 czerwca 1974 r., do końca życia był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa.

Uroczystość, którą poprowadzili uczniowie Karina Gałaguz i Maksim Rudenko Szkoły Wiedzy o Polsce rozpoczęła się od przywitania szanownych gości z Żytomierza: prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej p. Natalia Kostecka-Iszczuk ,prezes Polskiego Studenckiego Klubu- panią Walentynę Jusupową, dyrektora Teatru Polskiego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego- pana Mikołaja Warsolomiejewa. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele społeczności szkolnej, nauczyciele, uczniowie i rodzice, dziadkowie i babcie, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Po odśpiewaniu hymnów Polski i Ukrainy, goście zostali zaproszeni do obejrzenia najważniejszego momentu uroczystości , czyli części artystycznej, w której oprócz fragmentów utworów Artura Oppmana „Pięciu poległych”, Leszka Andrzeja Mroczkowskiego „Ostatni list do Matki”, i poezji nie zabrakło pieśni patriotycznych tj., „Andrzej Kołakowski „Epitafium dla Majora Ognia”, „Wiernie iść”. Młodzież zachwyciła wszystkich zgromadzonych na uroczystości swoją postawą patriotyzmu, do tego stopnia , że niektórym z nich ze wzruszenia pociekły łzy.

Po zakończonej uroczystości , wszyscy zgromadzeni wzięli udział w prezentacji filmu Żołnierze Wyklęci | Polimaty #66

Nad całością przedstawienia czuwał p. Robert Stepaniuk nauczyciel historii (ORPEG), za dekoracje byli odpowiedzialni członkowie Stowarzyszenia Zjednoczenia Szlachty Polskiej w Żytomierzu.

Przypomnijmy, że 28 lutego 2016 roku ponad 110 Polaków z Żytomierza wzięli udział w IV Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Niestety w tym roku z bólem w sercu musieliśmy zrezygnować z Biegu pamęci „Żołnierzy Wyklętych”, ponieważ prorosyjscy agenci wpływu, po obu stronach granicy, dokładają wszelkich starań do rozpalania polsko-ukraińskiej wrogości, na Ukrainie zaś w ostatnim czasie odbywają się pokazowe akcje, skierowane na pogłębienie polsko-ukraińskich nieporozumień, w szczególności akty wandalizmu w Hucie Pieniackiej, w Bykowi, we Lwowie, ponieważ, poddając się złośliwym sugestiom trzeciej strony, szereg aktywnych działaczy ukraińskich organizacji rozpoczął potężną kampanię w zakresie dyskredytacji naszego przedsięwzięcia w sieciach społecznych, ponieważ z kilku źródeł otrzymaliśmy ostrzeżenie o wysokim prawdopodobieństwie prowokacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników akcji, postanowiliśmy zrezygnować z Biegu „Tropem Wilczym” Żołnierzy Wyklętych, który miał się odbyć 26 lutego 2017 roku w Żytomierzu.

Nie chcemy, żeby nasze przedsięwzięcie stało się pożądanym obiektem dla agentów wpływu, którzy pragną skłócić Polaków i Ukraińców, i było wykorzystane dla prowokacji i pogłębienia polsko-ukraińskich nieporozumień. Nie chcemy, żeby nasze przedsięwzięcie zamiast służyć polsko-ukraińskiemu pojednaniu, stało się kością niezgody pomiędzy Polakami i Ukraińcami. A zatem, z bólem w sercu, musieliśmy zrezygnować z biegu ku czci polskich żołnierzy powojennego antykomunistycznego ruchu wyzwoleńczego.

Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej,
Robert Stepaniuk, nauczyciel historii skierowany przez ORPEG