Polska wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Dlatego jednoznacznie potępiamy prowadzoną przez Rosję politykę „paszportyzacji”, która wykorzystywana już była przez rosyjskie władze w przypadku innych konfliktów.

Uznajemy, że podpisany przez prezydenta Władimira Putina dekret, umożliwiający nadawanie rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu w uproszczonym trybie, stoi w jawnej sprzeczności z duchem Porozumień Mińskich. Takie paszporty nie będą mogły stanowić ważnego dokumentu podróży. Wydanie takiej decyzji w kilka dni po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich na Ukrainie, uznanych przez społeczność międzynarodową za spełniające standardy demokratyczne, stanowi kolejną próbę destabilizacji Ukrainy i podważenia jej integralności terytorialnej.

Polska, wspólnie z grupą członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywa Rosję do zaprzestania działań podważających wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu i przywrócenia Ukrainie możliwości sprawowania kontroli nad własnym terytorium. Obie strony konfliktu powinny dołożyć wszelkich starań, by wdrożyć zobowiązania podjęte w ramach Porozumień Mińskich.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źrodło: gov.pl