Po tym, jak na niniejszych łamach ogłosiliśmy wyniki I edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, a także po tym, jak przedstawiliśmy cele przyświecające jej powołaniu – czas na deser w postaci smakowitej fotorelacji z finału.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, autorem oglądanej fotografii jest .

Zgodnie z porządkiem chronologicznym – zaczynamy od części egzaminacyjnej:

Kalokagatia, czyli na chwilę przed egzaminem pisemnym. Młode damy z Iwano-Frankiwska, Żytomierza i Odessy.

Rzut oka na drugą kluczową dla Olimpiady grupę – egzaminatorów:

Komisja egzaminacyjna nr 1 w składzie: Robert , prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja; prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

Komisja egzaminacyjna nr 2 w składzie: dr hab. Andrzej Korytko, sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego, dr. hab Tomasz Ciesielski; prof. dr hab. Henryk Stroński. Przed komisją pani Albina Dmytrewycz z Żytomierza

Komisja egzaminacyjna nr 3 w składzie: dr hab. Marek Witold Sioma, dr hab. Piotr Bednarz; Dominik . Przed komisją odpowiada pani Waleria Gonczarowa ze Lwowa

W przerwach między egzaminami był czas na rozrywkę:

Po Starym Mieście młodzież oprowadza Robert Czyżewski, prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja, nauczyciel historii z ponad 20-letnim doświadczeniem

W niedzielę 18 czerwca młodzież udała się na wycieczkę do Wilanowa. Chwalić Boga – pogoda dopisała

Et maintenant – le gala:

Rafał (z prawej) – członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, jeden z najważniejszych organizatorów Olimpiady Historii Polski w rozmowie z Dominikiem Szczęsnym-Kostaneckim

Do zgromadzonych w pałacu przemawia prezes Czyżewski

Od lewej: minister w KPRP Adam oraz zwycięzca Olimpiady Denys ze Stryja – który chyba jeszcze nie do końca wie, co się stało. Po prawej sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski na Ukrainie w jednej osobie – dr hab. Andrzej Korytko

Zdobywca II nagrody Bogdan Korbut z Emilczyna (drugi od prawej). Towarzyszą mu (od lewej) minister Adam Kwiatkowski, dr hab. Marek Witold Sioma z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Andrzej Korytko

Laureat III nagrody Daniel Hymon ze Lwowa w towarzystwie Adama Kwiatkowskiego i prof. Marka Siomy

Po części oficjalnej miało miejsce zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego:

Zwiedzanie kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Kapelan prezydenta ks. Zbigniew Kras w rozmowie z dyrektorem Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie

Pałac Prezydencki od strony ogrodu, fot. Dominik Szczęsny-Kostanecki

I jeszcze raz na koniec – rzut oka na wszystkich: uczestników wraz z opiekunami, organizatorów, pracowników Kancelarii Prezydenta RP:

Pełny obraz wyników uzyskanych przed młodzież w finale znajduje się tutaj.

Jagiellonia.org / kresy24.pl

l