Od 1 stycznia 2018 r. Polska stała się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z krajów Europy Wschodniej zamiast Ukrainy. Od dwóch lat będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Od dziś Rzeczpospolita Polska będzie uczestniczyć w rozmowach i decyzjach dotyczących najważniejszych kwestii bezpieczeństwa światowego. Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ po raz szósty. Poprzednio wykonywała to zadanie w latach 1996-1997.

Przypomnijmy, że Rada Bezpieczeństwa ONZ jest jednym z najważniejszych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zajmuje się utrzymaniem pokoju, czyli w praktyce zaangażowana w większość problemów współczesnego świata. Chodzi także o konflikty zbrojne, politykę międzynarodową i pewne zjawiska naturalne. Rada Bezpieczeństwa ma pięciu stałych członków: Chiny, Francję, Federację Rosyjską, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, a 10 niestałych członków wybieranych jest na dwuletnią kadencję.

Jagiellonia.org