Na początku grudnia odbędą się manewry trójnarodowej brygady LITPOLUKRBRIG. Ćwiczenia pod kryptonimem „Common Challenge–17″ będą certyfikujące. Po ich zakończeniu dowództwo osiągnie gotowość operacyjną.

Przypomnijmy, że czasie spotkania ministrów obrony krajów tworzących brygadę minister obrony narodowej Antoni Macierewicz stwierdził, że jest ona „znakiem, jest symbolem i jest bardzo jasnym sygnałem dla wszystkich, którzy chcieliby naruszać pokój w Europie”. Polsko-litewsko-ukraińska brygada w przyszłości może stanowić zaplecze dla powołania grupy bojowej UE.

Jagiellonia.org