Bezpieczna Europa Środkowo-Wschodnia może istnieć tylko w warunkach solidarności między państwami w regionie – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W uroczystej kolacji wydanej w Łazienkach Królewskich w przededniu spotkania parlamentarnego państw Europy Środkowo-Wschodniej „Solidarność i suwerenność” wzięli udział przewodniczący parlamentów lub ich zastępcy, a także ich doradcy z 11 państw m.in. z Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Ukrainy oraz Turcji.

W swym przemówieniu powitalnym marszałek Sejmu Marek Kuchciński wskazał, że gwałtowne zmiany na Zachodzie czy Wschodzie wielokrotnie „oznaczały negatywne zmiany dla szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencją było ograniczenie podmiotowości, utrata suwerenności czy niepodległości”. Przypomniał też, że „obie wojny światowe wybuchły w tym i o ten region Europy, który stał się areną napięć i konfrontacji także w okresie zimnej wojny”.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że w przeszłości współpraca między krajami regionu bywała trudna. „Zmagania o suwerenność często odczytywaliśmy jako nakaz budowania wrogich sobie koalicji albo poszukiwania poparcia mocarstw zewnętrznych. W obu przypadkach taka polityka prowadziła do wzajemnej wrogości, a nawet wojen, do powstawania stref wpływów, obszarów buforowych, tzw. bliskiej zagranicy”.
Bezpieczna Europa Środkowo-Wschodnia to zdaniem marszałka Kuchcińskiego Europa oparta na fundamencie solidarności, która „gwarantuje stabilizację regionu, pozwala budować współpracę, a także daje możliwość realizacji wspólnych interesów”.

Jednym z wiodących tematów środowego spotkania parlamentarzystów z Polski i z krajów będących sąsiadami UE będzie reforma Unii Europejskiej, a także „kształtowanie polityki w Unii Europejskiej i wobec Unii Europejskiej na rzecz umacniania tożsamości i podmiotowości regionu oraz suwerenności państw”.

– Polska mówi dziś mocnym głosem w sprawach Europy oraz organizacji i funkcjonowania UE – podkreślił Kuchciński. – Legitymacją postawy władz Polski jest bardzo pozytywne nastawienie Polaków do Unii Europejskiej – dodał.

Także Kuchciński zaznaczył, że Europa potrzebuje Unii Europejskiej, tak jak Unia Europejska potrzebuje Europy. – Wspieramy model Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, służebnej wobec państw członkowskich, otwartej na współpracę z sąsiadami. W naszej opinii bowiem wszystkie państwa na naszym kontynencie są integralną częścią Europy – dodał.

Konferencja z udziałem przewodniczących parlamentów tych państw europejskich, które nie należą do UE, ale leżą w Europie, a także Azerbejdżanu i Armenii odbędzie się w środę. Marszałek Kuchciński poprowadzi dyskusję pt. „Odnowa Unii Europejskiej a współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej”. Następnie odbędzie się dyskusja: „Parlamenty narodowe na rzecz współpracy wielostronnej w Europie Środkowo-Wschodniej”.

We wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział w wypowiedzi dla PAP powołanie w przyszłości grupy roboczej spośród doradców i ekspertów przewodniczących parlamentów państw biorących udział w konferencji. Grupa miałaby przygotować w ciągu dwóch miesięcy szczegółowe rozwiązania dotyczące współpracy z UE. Następnie odbędzie się kolejne spotkanie przewodniczących parlamentów.

– W międzyczasie polski parlament poinformuje partnerów w UE o rezultatach tego spotkania, w pierwszym rzędzie państwa Grupy Wyszehradzkiej – powiedział Terlecki.

PAP