Wielce Czcigodni Bliscy,
Wielce Szanowni Bracia w biskupstwie,
Kapłani z Diecezji Kamieniecko-Podolskiej,
Współpracownicy Księdza Biskupa,
Drodzy Rodacy z Ukrainy,

Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o przedwczesnej śmierci Księdza Biskupa Jana Niemca, biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Ksiądz Biskup dla wielu z nas mógłby być wzorem pięknego i spełnionego życia, pełnego patriotyzmu oraz wytrwałości i oddania wybranej przez siebie misji.

Jednym z celów śp. bpa J. Niemca była służba wiernym pochodzenia polskiego mieszkającym na Ukrainie. Nie sposób wyliczyć wszystkich zasług Zmarłego. Chciałbym wyrazić głęboki szacunek dla wszystkich Jego działań, dla trudu wielu lat Jego życia. Jak mało kto, potrafił On rozumieć i dzielić uczucia ludzi, zamieszkałych poza wschodnią granicą Polski, wspierać ich w codziennym życiu i przybliżać im tradycyjne wartości ważne dla każdego Polaka.

Biskup Jan Niemiec za swoją pełną poświęcenia pracę duszpasterską na rzecz Polaków zamieszkałych na Ukrainie został wyróżniony wieloma odznaczeniami – między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Zapamiętamy Księdza Biskupa Jana Niemca jako wiernego i niestrudzonego opiekuna polskości na Ukrainie. Wszystkim, a zwłaszcza Rodakom z Ukrainy, którzy byli przedmiotem jego duszpasterskiej i zwykłej ludzkiej troski, będzie brakować jego zaangażowania, pasji, silnej woli i niezmąconej pogody ducha.

Poruszony i zasmucony tą wielką stratą, pragnę przekazać najszczersze wyrazy współczucia wszystkim, którym osoba Zmarłego i jego działalność była bliska. Odszedł wybitny duszpasterz, człowiek wielkiego serca i wielkiej prawości.

Cześć Jego pamięci!

Szymon Szynkowski vel Sęk

ZOBACZ TAKŻE:

Kondolencje Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka z powodu śmierci śp. biskupa Jana Niemca

Kondolencje Fundacji Wolność i Demokracja z powodu śmierci śp. biskupa Jana Niemca