Podczas zorganizowanego w Słowenii IV szczytu przywódcy Inicjatywy Trójmorza przyjęli deklarację, której celem jest podkreślenie europejskiego, euroatlantyckiego i regionalnego wymiaru współpracy, a także jej pogłębienie m.in. dzięki:

  • funduszowi Inicjatywy
  • forum biznesowemu
  • sieci Izb Handlowych.

– Chcemy dla przedsiębiorców i turystów stworzyć lepsze możliwości komunikacji, transportu, rozwoju, także gospodarczego (…), a także zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Chcemy koordynować działania infrastrukturalne, by tworzyć połączenia na osi północ-południe – mówił Prezydent Andrzej Duda po zakończeniu czwartkowej sesji plenarnej przywódców państw Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił również, że IT, uzupełniając współpracę w ramach UE, przyczynia się do wzrostu dobrobytu i bezpieczeństwa. Poinformował, że następny szczyt Inicjatywy odbędzie się w Estonii.

Trójmorze to współpraca 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

Powołanie Funduszu Trójmorza zainaugurowały Polska i Rumunia. Ma on być dodatkowym, obok funduszy unijnych i budżetów krajowych, narzędziem finansowania inwestycji w regionie Trójmorza. Chodzi głównie o infrastrukturę transportową, czyli linie kolejowe, wodne śródlądowe, porty, autostrady, ale też infrastrukturę energetyczną i cyfrową. To właśnie w tych obszarach występuje największy dystans pomiędzy krajami zachodniej części Unii Europejskiej, a krajami regionu Trójmorza.

Podczas otwarcia Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza w Lublanie, Prezydent Andrzej Duda podkreślał:

– Chcemy mierzyć efekty Inicjatywy kilometrami zbudowanych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotami wydawanymi na pilne inwestycje.

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Źrodło: Prezydent.pl