W tym roku spotkania odbywają się się on-line w terminie 24-25 września 2020 r.

W PROGRAMIE

PANEL I. MEDIA:

Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

PANEL ІI. HISTORIA:

Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej;

PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA:

Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

PANEL IV. POLITOLOGIA:

Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych i ich znaczenie dla mniejszości polskiej na Ukrainie;

PREZENTACJA: Program historyczno-krajoznawczy:

1/ Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej. 2/ Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR.