Płastuni z 33 kurenia im. Ułasa Samczuka na czele z o. Witalijem Porowczukiem odwiedzili polski cmentarz wojenny na terenie Fortu w Tarakanowie. Razem z płastunami 10 lipca przybyli tam dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Jarosław Górecki oraz komendant Harcerskiego Hufca „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie Aleksander Radica.

Wszyscy razem uporządkowali zbiorową mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w trakcie obrony Fortu przed bolszewikami w lipcu 1920 r. Grób został odnowiony 10 lat temu, w 2010 r. Prace poszukiwawcze oraz usypanie mogiły zostały wówczas przeprowadzone przez kozaków z Rówieńskiej Organizacji Społecznej „Ukraińskie Wolne Kozactwo imienia Seweryna Naływajki”.

W tym samym dniu Jarosław Górecki oraz Aleksander Radica uporządkowali grób nieznanego polskiego żołnierza we wsi Polany w rejonie berezieńskim na Rowieńszczyźnie.