Pod patronatem Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa MSZ Ukrainy i MSZ Polski w dniach 15-17 września w karpackim miasteczku Jaremcze odbyły się X Polsko-Ukraińskie Spotkania „Historia, Współczesność i Przyszłość”.

Doroczne wydarzenie, którego głównymi organizatorami są Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, zgromadziło naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, władz lokalnych, dyplomatów, działaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów.

W tym roku do udziału w konferencji dołączył się Instytut Badań Politycznych, Etnicznych i Narodowych im. Iwana Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zadanie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

– Spotkania w Jaremczu stały się już czymś bardziej niż tylko tradycyjnymi spotkaniami. Gromadzą one bowiem ekspertów, naukowców, praktyków z obu naszych państw. Tutaj są prowadzone rozmowy na temat najważniejszych rzeczy w stosunkach polsko-ukraińskich

Rafał Wolski

Konsul generalny RP we Lwowie

„Jaremcze – to historia i polityka. To dwa obszary określające format tej konferencji. Historia i polityka są ze sobą ściśle powiązane. Niestety często bywa tak, że polityka staje się zakładnikiem historii. Takie niebezpieczne zjawiska zaczynamy obserwować w relacjach polsko-ukraińskich”

Jacek Żur

Zastępca ambasadora RP w Kijowie

„Jest to obecnie jedyna stała cykliczna konferencja poświęcona rozmowom o sprawach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich” 

Jan Malicki

Przewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

Fot. Konstanty Czawaga

– Nie możemy tylko mówić, że dzisiejsze stosunki polsko-ukraińskie są w trudnej sytuacji. Powinniśmy zrozumieć, że wszystko, co miało miejsce w ciągu dziesięcioleci, nie tylko pozwala na optymizm, ale może również być dynamiczną siłą rozwoju. Widzimy to na poziomie obwodów, regionalnych organizacji, które zaczynają dostrzegać strategiczną linię i rozumieć, że Polacy i Ukraińcy – to dwa potężne narody, skazane na bycie razem

Ihor Cependa

Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Państwowego im. Wasyla Stefanyka

Jest to jedna z niewielu inicjatyw, która stale od dziesięciu lat o tej samej porze odbywa się tutaj, w Jaremczu. Świadczy to o tym, że jest to inicjatywa potrzebna”

Mirosław Rowicki

Redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”

– Kiedy spotkania rozpoczynały się dziesięć lat temu, świat był inny i bardzo się zmienił od tamtego czasu. Ukraina przeżyła swoją „rewolucję godności” w pełni stała się sobą. Wciąż jednak poszukuje i buduje własną tożsamość. Z drugiej strony Polska w ciągu ostatnich lat o wiele głębiej sięgnęła do własnych tradycji. Co z tego wyniknie, w dużej mierze zależy od nas. Napewno na tej sali padną pytania, na ile polska idea Trójmorza jest tożsama z popularną na Ukrainie ideą Międzymorza. Jest to pytanie, które w zeszłym roku jeszcze nie mogło być postawione, ale już w tym powinno

Robert Czyżewski

Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja”

Podczas obrad w hotelu „Romantik” i pensjonacie „Perwocwit” zostały poruszone tematy polsko-ukraińskiego międzypaństwowego dialogu na tle polityki geopolitycznych graczy oraz Federacji Rosyjskiej. Osobny panel był poświęcony gospodarczemu wymiarowi polsko-ukraińskich stosunków. Dyskutowano o nowych wyzwaniach i nowych możliwościach w tej dziedzinie.

Swą działalność rozpoczęło Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa, a tradycyjnie gorącym był i pozostał temat, dotyczący polsko-ukraińskich relacji pod presją przeszłości.

W drugiej części konferencji została przedstawiona działalność „Klubu Galicyjskiego” a także odbyła się prezentacja, poświęcona współpracy województwa podkarpackiego z partnerami z Ukrainy w zakresie utworzenia Polsko-Ukraińskiej Stanicy Ratownictwa Górskiego na górze Pop Iwan oraz rozwoju kompetencji służb ratowniczych z obwodu iwano-frankiwskiego.

W tym czasie delegacja na czele z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP dr. Jakubem Skibą uczestniczyła w otwarciu konferencji i zwiedziła Bystrycę (b. Rafajłową).

W Jaremczu odbyły się wspólne ćwiczenia ratowników Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy oraz polskiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W sobotę, 16 września odbyło uroczyste otwarcie i poświęcenie Stanicy Ratownictwa Górskiego na górze Pop Iwan.

Więcej na temat Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu znajdziecie w kolejnym numerze Kuriera Galicyjskiego.

Jagiellonia.org / Kuriergalicyjski.com / Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało

Fot. Leon Tyszczenko