Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie

„SZKOŁĄ DOBREJ JAKOŚCI”

W ramach projektu opracujemy i dostosujemy do potrzeb Twojej szkoły społecznej indywidualną platformę edukacyjną z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

Przeszkolimy Zespół Twojej szkoły ( dyrekcje i nauczycieli ) w zakresie:

tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie,
prowadzenia interakcji z uczniami na platformie edukacyjnej,
zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.
Zapewniamy 6 miesięcy doradztwa, opiekę merytoryczną i techniczną!

Przenieś swoją szkołę na wyższy poziom świadczenia usług edukacyjnych!

Zawalcz o stworzenia atrakcyjnej wirtualnej przestrzeni do nauki języka polskiego dla swojej szkoły

Złóż wniosek rekrutacyjny on-line

Link do wniosku https://forms.gle/hGPmKAv2PcX2n8Pn6

Źródło: Fundacja WiD