Amerykański think tank, przedstawił raport analizujący politykę zagraniczną USA i innych państw zachodnich. Wynika z niego, że jeśli Zachód nie powstrzyma Putina, Europę czeka wojna.

Raport wiodącego amerykańskiego think tanku Atlantic Council zaprezentowano w czasie obrad podkomisji ds. Europy i Bezpieczeństwa i Współpracy w Regionie, która jest częścią komisji spraw międzynarodowych Senatu USA. Celem raportu jest odpowiedź na pytanie „Gdzie po Ukrainie, Gruzji i Mołdawii pójdzie Władimir Putin?” W podtytule „Transatlantycka strategia odstraszania Putina” przedstawiono rozwiązania proponowane przez think-tank.

W przekonaniu autorów raportu, Rosja, prowadząc obecną politykę, staje się zagrożeniem dla USA bo działania Władimira Putina zmierzają do rozbicia postzimnowojennego ładu. Grożą one więc podważeniem wiarygodności i wpływów Ameryki na arenie międzynarodowej. Zdaniem ekspertów Zachód nie stoi dziś przed wyborem podjęcia walki lub nie, bo niepodejmowanie żadnych działań poskutkuje konfliktem zbrojnym z Rosją.

Rosyjska inwazja na Ukrainę jest w ocenie ekspertów naturalną konsekwencją polityki Putina oraz zaniedbań Zachodu. Analitycy nie wykluczają teraz działań Rosji w kierunku państw bałtyckich.

Kolejną konsekwencją ustępowania Putinowi, który rozszerza swoje cele wraz z kolejnymi sukcesami, ma być rozbicie jedności Europy.

Autorzy raportu krytykują również Waszyngton za przekonanie, że w sprawie Ukrainy to Europa ma pierwszeństwo głosu. Europie, według think-tanku brakuje konsekwentnej polityki i aktywnego działania przeciw Rosji, dlatego Ameryka w ich rozumieniu jest w stanie odegrać wiodącą rolę w tworzeniu spójnej strategii.

Zdaniem ekspertów na Rosję należy nakładać kolejne sankcje gospodarcze, apelują też o wykorzystanie przewag ekonomicznych Zachodu. Bowiem w ten sposób można długofalowo zwiększyć koszty prowadzonej obecnie polityki.

Wskazano również na konieczność wykorzystania przewag militarnych NATO. Odpowiednim działaniem będzie wysłanie na Ukrainę broni przeciwpancernej i wsparcia wywiadowczego. Postulują stałe rozmieszczenie wojsk NATO na jej wschodniej granicy.

W podsumowaniu raportu eksperci Atlantic Council przekonują, że konsolidując południe, Zachód może wpłynąć na osłabienie pozycji Rosji. Sugerują włączenie Czarnogóry w struktury NATO oraz przyspieszenie współpracy z Serbią oraz Cyprem. Należy dodatkowo zacieśnić współpracę gospodarczą między USA i Europą poprzez stworzenie strefy wolnego handlu i unii energetycznej, która miałaby zasilać Europę surowcami z USA. W te struktury należy włączyć również Ukrainę i Mołdawię.

Jeżeli zachodni politycy nie zaczną czynnie przeciwstawiać się rosyjskiej propagandzie i zacząć publicznie nazywać po imieniu jej działania, państwa znajdujące się w obszarze pomiędzy Rosją,a NATO będą nadal krajami szarej strefy, zaś przed Zachodem staną widma kolejnych konfliktów – oto wnioski amerykańskich ekspertów.

Onet.pl