24 września br. mija 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, romantycznego artysty obdarzonego wieloma talentami; był poetą i malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem, tłumaczem i publicystą, filozofem, badaczem kultur i cywilizacji. Sejm RP ustanowił – w uznaniu zasług tego wybitnego twórcy dla polskiej sztuki i kultury – rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

ZOBACZ TAKŻE: „PROJEKT: NORWID”. AKCJA POD PATRONATEM PREMIERA RP>>>

O ZWIĄZKU NORWIDA Z KRESAMI – WYKŁAD OTWIERAJĄCY NASZE ŚWIĘTOWANIE 200. ROCZNICY URODZIN CYPRIANA KAMILA NORWIDA, PATRONA ROKU 2021

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Mariusza Olbromskiego pt. „Norwid a Kresy”, wygłoszonego podczas XXI Dialogu Dwóch Kultur. Krzemieniec – Warszawa – Opiniogóra, corocznej międzynarodowej konferencji naukowej, będącej jednym z ważniejszych polsko – ukraińskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Mariusz Olbromski – polonista i filolog klasyczny, muzealnik, poeta i prozaik, miłośnik Krzemieńca – jest inicjatorem tych spotkań.