24 września br. mija 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, romantycznego artysty obdarzonego wieloma talentami; był poetą i malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem, tłumaczem i publicystą, filozofem, badaczem kultur i cywilizacji. Sejm RP ustanowił – w uznaniu zasług tego wybitnego twórcy dla polskiej sztuki i kultury – rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

ZOBACZ TAKŻE: „PROJEKT: NORWID”. AKCJA POD PATRONATEM PREMIERA RP>>>

O ZWIĄZKU NORWIDA Z KRESAMI – WYKŁAD OTWIERAJĄCY NASZE ŚWIĘTOWANIE 200. ROCZNICY URODZIN CYPRIANA KAMILA NORWIDA, PATRONA ROKU 2021

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Mariusza Olbromskiego pt. „Norwid a Kresy”, wygłoszonego podczas XXI Dialogu Dwóch Kultur. Krzemieniec – Warszawa – Opiniogóra, corocznej międzynarodowej konferencji naukowej, będącej jednym z ważniejszych polsko – ukraińskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Mariusz Olbromski – polonista i filolog klasyczny, muzealnik, poeta i prozaik, miłośnik Krzemieńca – jest inicjatorem tych spotkań.

ZOBACZ TAKŻE: „PROJEKT: NORWID”. AKCJA POD PATRONATEM PREMIERA RP>>>

Podczas pobytu w Paryżu w 1858 roku Kraszewski odwiedził mieszkanie Norwida. W „Kartkach z podróży” wspominał:

„Na ostatek ominąć się nie godziło pracowni skromnej a jednej z najoryginalniejszych pana Cypriana, chociaż nie wiem czy Cyprian jest bardziej poetą czy artystą. Niepodobna w nim nie uznać rysownika, nie można mu odmówić tytułu poety.

(…) W maleńkiej ubogiej izdebeczce znalazłem biednego Cypriana otoczonego przeróżnymi pamiątkami, studiami, rysunkami, obrazkami. Wszystko tu odbijało charakter człowieka. Nad łóżkiem wisiał biały krzyż z drzewa bez Chrystusowego wizerunku, ale z bardzo starannie odmalowanymi z pewnym obrachowaniem prawdy, znakami krwi, kędy były przybite ręce nogi i zraniona leżała głowa.

Nigdy podobnego nie widziałem krucyfiksu, a ten zrobił na mnie może większe wrażenie niż najpiękniejsza figura. Pomysł takiego krzyża należy Cyprianowi. Oprócz tego ze swego albumu rysunków artysta wkłada w ramy wiszące naprzeciw łóżka obrazek wspomnienie jakieś, którym się chce karmić, i zostawia go kilka tygodni, czasami dłużej, dopóki fantazja nie przyjdzie odmienić. W innych ramkach zeschłe liście, szczątki jakiegoś życia.

W czasie podróży swej do Ameryki, w której wycierpiał wiele, Cyprian na pokładzie okrętu rysował, co widział, utrzymywał rodzaj dziennika przeplatanego słowy i szkicami. Ta księga pamiątek jest niezmiernie zajmująca. Szkic piórem Norwida czasem bywa wyborny, pojęcie przedmiotów, schwycenie ich wyrazu nader szczęśliwe. Oprócz rysunków z podróży morskiej, katakumb i innych wiele pokazywał nam, objaśniał i tłumaczył”.

Józef Ignacy Kraszewski

Polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz społeczny i polityczny

O TYM, CO NORWID MYŚLAŁ O POLSCE I POLAKACH – SPEKTAKL POLSKIEGO TEATRU „STUDIO” W WILNIE (WIDEO)

W ramach obchodzonego w tym roku Roku Norwida powstały „Szkice o Polsce”, poetycko – muzyczne przedstawienie oparte na tekstach Norwida, w którym wykorzystano utwory Fryderyka Chopina i piosenki Jacka Kaczmarskiego. To najnowsza premiera znanego Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Rolę Narratora – Norwida gra Artur Dowgiałło, tegoroczny maturzysta Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, zdobywca w ubiegłym roku głównej nagrody Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy”. Śpiewają: Agnieszka Ravdo i Czesław Sokołowski; akompaniuje Jurgita Umaraitė.

Tematem przewodnim spektaklu jest Polska i Polacy, których – jak podkreśla reżyser Lila Kiejzik – „Norwid oceniał bardzo wnikliwie, często krytycznie”.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PRZEDSTAWIENIA: