Tak zwane „republiki ludowe” w części Donbasu to tak naprawdę rosyjska strefa okupacyjna. „Władze” w Doniecku i Ługańsku wyznacza Moskwa, Rosja zaś utrzymuje cały ten obszar ekonomicznie. Jednak niewątpliwie najbardziej ścisły związek okupowanego Donbasu z Moskwą widać na płaszczyźnie bezpieczeństwa – co potwierdzają tylko ostatnie ustalenia ukraińskiego wywiadu.

Na stałe w okupowanej części Donbasu stacjonuje 600-800 oficerów i generałów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – informuje wywiad ukraińskiego ministerstwa obrony (HUR). Zajmują oni dowódcze stanowiska w zbrojnych formacjach „republik ludowych”: 1. Korpusie Armijnym (Donieck) i 2. Korpusie Armijnym (Ługańsk). Oba te zgrupowania de facto wchodzą w skład struktur wojskowych Rosji, są uwzględniane w planach rosyjskich strategów, rosyjscy oficerowie służący w Donbasie otrzymują odznaczenia państwowe i awansują w rosyjskiej armii. W ostatnich tygodniach zwiększa się intensywność działań militarnych Rosji w okupowanej części Donbasu, która jest jednym z najbardziej prawdopodobnych rejonów eskalacji w pierwszych tygodniach 2022 roku. Jak alarmuje wywiad ukraiński, na linię frontu przerzucane są działa samobieżne, czołgi, bojowe wozy piechoty, zwiększono liczbę snajperów. Rosjanom łatwiej przerzucać nowe siły do Donbasu po tym, jak na jesieni odebrano misji OBWE możliwość monitoringu przejść granicznych między Rosją a „republikami ludowymi” w Donbasie. W niektórych punktach linii rozgraniczenia pojawiły się dodatkowe działa samobieżne 122 mm, których obecności tam zakazują porozumienia mińskie. Pod koniec listopada główny zarząd wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy informował, że kontrolowane przez Rosję siły w okupowanym Donbasie zwiększają gotowość bojową i prowadzą duże ćwiczenia dowódczo-sztabowe z udziałem rezerwistów, jednostek struktur siłowych i administracji. Do ewentualnego ataku rosyjskiego w Donbasie może dojść w okolicach prawosławnego Bożego Narodzenia, z przewidywaną eskalacją na początku lutego. Warto zwrócić uwagę, że w Rosji ogłoszono właśnie nowe przepisy dotyczące „przyspieszonego masowego pochówku ludzi i zwierząt zmarłych w wyniku działań wojennych”. Mają one wejść w życie 1 lutego 2022 roku i ułatwią władzom rosyjskim ukrycie prawdziwej skali własnych strat ludzkich w wojnie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.
[CZYTAJ TEN ARTYKUŁ]

This article originally appeared on the Warsaw Institute think tank website.
[READ THIS ARTICLE]