Zgromadzenie Parlamentarne OBWE przyjęło pilną rezolucję w sprawie Krymu i Donbasu. Rosja uciekła ze spotkania, „trzaskając drzwiami”

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE na posiedzeniu 6 lipca przyjęło pilną rezolucję, która potępia trwającą rosyjską okupację Krymu i Szczególnych Rejonów Obwodów Donieckiego i Ługańskiego (ORDŁO).