Ukryta wojna. Rosja potajemnie finansowała witryny informacyjne w państwach bałtyckich

Pieniądze na wsparcie witryn były przekazywane za pośrednictwem firm poza Rosją na konto organizacji pozarządowej „Altmedia”, utworzonej w celu ochrony interesów użytkowników języka rosyjskiego w Estonii.