Ukryta wojna przeciwko Zachodowi. Doktryna generała Gierasimowa

„Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał Walerij Gierasimow w swym artykule »Siła nauki jest w przewidywaniu« przedstawił nową doktrynę wojskową, która polega bardziej na zakulisowym wpływaniu na społeczeństwo wroga niż na prowadzeniu otwartych działań zbrojnych”, pisze ekspert ds. polityki międzynarodowej Molly K. McKew dla Politico.