Ukraina grozi Rosji Trybunałem w Hadze za zbrodnie wojenne

Stały Przedstawiciel Ukrainy w ONZ Wołodymyr Jelczenko podkreślił potrzebę postawienia przed sądem wszystkich sprawców zbrodni podczas konfliktów zbrojnych, w tym władz rosyjskich, które rozpętały agresję przeciwko Ukrainie.