Ukraina dąży do uzyskania statusu obserwatora w Radzie Współpracy Państw Języków Tureckich

Wiceszef ukraińskiego MSZ przypomniała o historycznych więziach między państwami, nazywając Ukrainę spadkobierczynią kultury tureckiej: „Jesteśmy krajami sąsiadującymi. Ukraina jest spadkobierczynią kultury tureckiej. Tatarzy krymscy są pomostem między Ukrainą a Turcją”. Przypomnijmy, we wrześniu 2018 r. status obserwatora w tej organizacji międzynarodowej otrzymały Węgry.