Ukraina broni granic Europy. Wspólna deklaracja wicemarszałków trzech parlamentów

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmasu Litwy Paulius Saudargas i wiceprzewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej wspólnie wizytowali pozycje ukraińskiej armii w miejscowości Szyrokino na linii frontu.