Szantaż nuklearny Rosji jest nie do przyjęcia! Pentagon opublikował nową amerykańską doktrynę jądrową

Skuteczne odstraszanie nuklearne USA do rosnących wyzwań ze strony Rosji czyli ewentualnego prewencyjnego użycia broni jądrowej i niejądrowej przez Rosję wymaga, aby „rosyjscy przywódcy nie mylili się w konsekwencjach ograniczonego pierwszego użycia broni nuklearnej zarówno w stosunku do USA, jak i na poziomie regionalnym”.