Foreign Policy: Sojusz z Rosją w Syrii – to samobójstwo strategiczne

Sojusz z Rosją w Syrii jest nie tylko kontproduktywny, lecz także bezużyteczny.