Rosnąca potęga militarna Rosji i Chin zwiększa ryzyko wojny – raport NATO

Rosnąca potęga militarna Chin i Rosji będzie wyzwaniem dla sojuszu, wysiłki NATO zmierzające do wzmocnienia jego zdolności mogą doprowadzić do nowych wyścigów zbrojeń, takich jak „zimna wojna”.