Rosja musi wycofać się z ukraińskiego Krymu – Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w swojej rezolucji zażądało od władz Federacji Rosyjskiej natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych z Półwyspu Krymskiego i „zaprzestania czasowej okupacji terytorium Ukrainy”.