Putin kwestionuje etapy rozszerzenia NATO na Wschód w latach 1999 i 2004