Płomień Braterstwa. 14 sierpnia polscy harcerze i ukraińscy płastuni wspólnie zapalą znicze na mogiłach żołnierzy polskich i ukraińskich – uczestników wojny z rosyjskimi bolszewikami

Polscy harcerze i ukraińscy płastuni wspólnie oddadzą hołd bohaterom polsko-ukraińskiego sojuszu 1920 roku, którzy sto lat temu w obronie Polski i Ukrainy ramię w ramie walczyli przeciwko rosyjskim bolszewikom. Akcja odbędzie się w 33 miejscach w Polsce i 7 miejscach w Ukrainie.