Oświadczenie polskiego MSZ w związku z szóstą rocznicą aneksji Krymu przez Rosję

W szóstą rocznicę dokonania przez Rosję aneksji Krymu, poprzedzającej agresję zbrojną we wschodniej Ukrainie, Polska niezmiennie potępia nielegalną okupację Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol. Konsekwentnie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r.