„Masowe wezwania rezerwistów” w Obwodzie Kaliningradzkim

„Wezwania są roznoszone nie przez pocztę, ale przez żołnierzy kontraktowych i są wręczane mieszkańcom regionu, którzy znajdują się w rezerwie.