Łukaszenka jest wdzięczny Moskwie za stalinowsko-hitlerowską agresję przeciwko Polsce w 1939 r. W Mińsku powstanie pomnik Stalina

W Mińsku zostanie postawiony pomnik Stalina – organizatora ludobójstwa na Polakach. Zostanie wzniesiony na znak wdzięczności „za przyłączenie zachodniej Białorusi do BSRR 17 września 1939 r.”.