Litewski wywiad: „Izolowana, represyjna i złościwa Rosja jest głównym zagrożeniem”

„Siła militarna pozostaje głównym instrumentem utrzymania i ekspansji jej wpływów Rosji za granicą” – czytamy we wspólnym raporcie Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego i wywiadu wojskowego Litwy pt. „Narodowa Ocena Zagrożeń 2021”.