Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła rezolucję wspierającą Inicjatywę Trójmorza

Dokument ten „wyraża poparcie dla Inicjatywy Trójmorza w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej i połączeń infrastrukturalnych, a tym samym wzmacniania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Europy” i zawiera zobowiązanie rządu USA do przekazania miliarda dolarów …