To decyzja historyczna! Ukraiński Kościół Prawosławny będzie niezależny od Moskwy

Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola zlikwidował akcję Listu Synodalnego z 1686 r., który podporządkował Metropolię Kijowską Patriarchatowi Moskiewskiemu. Jest to określone w decyzji o wynikach spotkania Synodu Patriarchatu.