Wolność słowa czy wolność kłamstwa? Orientacja prorosyjska jest opcją zdrady

Popularyzacja opcji prorosyjskiej nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, ponieważ prorosyjski wariant polityki zagranicznej jest opcją kapitulacji i przejścia na stronę przeciwnika, opcją zdrady stanu i wrogości wobec polskiego interesu narodowego.