Zgromadzenie Parlamentarne NATO przyjęło twardą rezolucję, w której putinowska „Rosja jawi się jako prawdziwe imperium zła”

NATO wezwało rządy i parlamenty państw członkowskich do wsparcia wysiłków Ukrainy zmierzających do jej przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.