Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało Rosję za najeźdźcę

Zgromadzenie Ogólne ONZ głosowało za przyjęciem rezolucji potępiającej „czasowe zajęcie części Ukrainy przez Rosję”. Dokument odnosi się do faktu, e rosyjski rząd nielegalnie ustanowił prawa i swoją jurysdykcję na półwyspie. Sama Federacja Rosyjska jest nazywana „siłą okupacyjną”.