„Zapad-2017”. Warszawa i Kijów opracowały wspólny plan reagowania na „nieoczekiwane sytuacje”

Szefowie polskiego i ukraińskiego sztabów generalnych uzgodnili odpowiednią reakcję na ewentualne zagrożenia podczas rosyjsko-białoruskich manewrów.