Zagrożenie ze strony Rosji dla Zachodu wzrasta – wywiad Niderlandów

Zagrożenie ze strony RF łączy wzrost siły wojennej, wojnę hybrydową oraz wpływ na zachodnie wybory.