Wojna informacyjna. W Rosji utworzono wojska do „operacji informacyjnych”