Wilno i Białystok to białoruskie miasta?! Łukaszenka powołuje się na mapę z tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow!

Poplecznik Putina przygotowuje opinię publiczną do dewaluacji zasady nienaruszalności granic w Europie. Zgłoszenie roszczeń terytorialnych wobec Polski i Litwy to kolejny etap wojny hybrydowej.